— Det var nytt for meg at det var såpass mange punkter vi var enige om, sa SV-leder Kristin Halvorsen da hun møtte pressen i går, temmelig solbrun etter den nylig avsluttede valgkampturneen til India og Pakistan.

- Bedre alternativ

Sammen med Ap-leder Jens Stoltenberg og Sp-leder Åslaug Haga presenterte hun i går et 14 siders dokument, som oppsummerer sakene de tre partiene har markert felles politikk på i løpet av vårsesjonen i Stortinget. Stridstemaene var derimot utelatt.

— Det er helt åpenbart at det finnes enkeltsaker vi ikke er enige om. På grunnlag av valgresultatet skal ha forhandlinger om de sakene vi har ulike standpunkter til, enten det er innenfor energi- og miljøpolitikken, eller kanskje næringspolitikken, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

— Men vi er enige om at Norge trenger mer fellesskap og mer rettferdig fordeling. Det er et bedre alternativ enn den regjeringen som nå styrer, som bygger ned viktige velferds- og fellesskapsløsninger, som privatiserer skolen, og som mener det er viktigere med skattelette enn det spleiselaget som heter velferdssamfunnet, legger Stoltenberg til.

Bredbånd til alle

De tre partiene har staket ut seks områder de prioriterer høyt:

n Arbeid: De rødgrønne vil skape flere arbeidsplasser, og gi arbeid til alle. Det skal særlig satses på områder der Norge har «naturgitte fortrinn». Forskningsinnsatsen skal også økes vesentlig.

n Skole: Ap, SV og Sp vil ha flere lærere, mindre elevgrupper og mer undervisning. De ønsker også sette en stopper for ytterligere privatisering. Private skoler skal begrenses til livssyns- og pedagogiske alternativer. Svømmeopplæring skal gjeninnføres, og alle elever skal ha mer gym. Frukt og grønt og gradvis innføring av skolemåltid er også et mål.

n Eldreomsorg: Kommunene skal få mer penger, slik at de får råd til bedre bemanning og mer tid til den enkelte. Flere eldre skal kunne bo hjemme lengre.

n Distriktspolitikk: De rødgrønne vil «ta hele landet i bruk». Sterkere satsing på bygging av vei og jernbane, sikring av farleiene langs kysten og styrket kollektivtilbud er blant virkemidlene. Hele landet skal også få tilgang til bredbånd.

n Barn og unge: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass til maksimalt 1750 kroner måneden. Fedre skal få lengre fødselspermisjon. Minoritetsspråklige barn skal få tilbud om gratis korttidsbarnehage med norskopplæring.

n Nasjonalt eierskap: Ap, SV og Sp vil stanse «ukritisk nedsalg» av offentlig eide selskaper. De tre partiene går også inn for hjemfallsordninger for kraftverk, og ønsker å opprettholde offentlig eierskap i kraftsektoren.

- Uavklart

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) synes det er positivt at de tre partiene har lagt frem et felles dokument.

— Men jeg er oppriktig overrasket og skuffet over at de ikke avklarer felles politikk i spørsmål de er uenige om, sier Bondevik til NTB.

Venstre-leder Lars Sponheim mener de rødgrønne burde ha benyttet anledningen til å skrinlegge forslaget om 6-timersdagen.

— I og med at både SV og LO går inn for 6-timersdagen og vi vet hvilken innflytelse LO har kjøpt seg til i Ap, ligger dette som en udetonert bombe og en konstant trussel mot velferd og næringsliv fra de rødgrønne, sier Sponheim.

VIL REGJERE: – Det var nytt for meg at det var såpass mange punkter vi var enige om, sa SV-leder Kristin Halvorsen da hun i går møtte pressen sammen med Ap-leder Jens Stoltenberg og Sp-leder Åshild Haga. FOTO: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX