Utbyggerne sier til Dagsavisen at de vil utsette byggingen av gasskraftverkene både på Vestlandet og i Trøndelag. Investeringsbeslutningene vil tidligst bli fattet ved årsskiftet.

I oktober i fjor avviste den tidligere Ap-regjeringen en anke fra miljøbevegelsen om utbygging i Skogn i Nord-Trøndelag. Da varslet direktør Steinar Bysveen i Industrikraft Midt-Norge at spaden skulle settes i jorda kommende sommer.

Naturkraft utsetter sine to gasskraftverk på Vestlandet. Investeringsbeslutning skulle fattes i mars/april. Nå sier Naturkraft-direktør Ole Rønning at det neppe vil fattes noen beslutning i år.

Striden om bygging av gasskraftverk felte statsminister Kjell Magne Bondeviks første regjering. Like før Bondevik fikk på plass den sittende regjeringen, klubbet den forrige Ap-regjeringen gjennom vedtaket om at det kan bygges konvensjonelle gasskraftverk.

(NTB)