Da Kirke— og kulturdepartementet med statsråd Valgerd Svarstad Haugland i spissen vant frem i lagmannsretten i august, varslet hun om at spilleautomatmonopolet ville bli innført fra nyttår.

Nå utsetter den nye ministeren Giske monopolet til 1. april neste år, for å vente på avgjørelsen i Høyesterett.

— Høyesteretts raske håndtering av saken har gjort at avviklingen av eksisterende automater kan avventes til rettskraftig dom foreligger, sier Giske ifølge en pressemelding fra departementet.

Regjeringen står imidlertid fast på det tidligere vedtaket om at driften av gevinstautomatene bør monopoliseres.

Automatbransjen trakk departementet for retten etter et vedtak om at bare Norsk Tipping fikk lov til å drive med gevinstautomater.

Bransjen mener nemlig monopolet er i strid med regler Norge forplikter seg til å følge etter EØS-avtalen.

— Det er en klok avgjørelse å avvente med monopolet til det foreligger en bærekraftig dom, sier Ottar Dalset, styreleder i Norsk lotteri- og automatbransjeforbund.

— Hva vil skje dersom dere taper i Høyesterett?

— Da vil vi søke bistand i EFTA-domstolen. Det er også ting som tyder på at de selv vil åpne sak mot Norge, sier Dalset.