Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité har allerede utsatt juleferien i påvente av asylbarnsvar fra statsråden.

Etter planen skulle de behandle svarene på spørsmålene de sendte over til justisministeren i et møte i dag klokken 1500. Fristen for å svare er allerede gått ut, men stortingspolitikerne mente saken var så viktig at de ville behandle den før de tok ferie.

Flere utsettelser

Nå har justisminister Anundsen bedt om nok en utsettelse. Han har fremdeles ikke svart på spørsmålene, og på grunn av det utsettes møtet til klokken 1900 fredag kveld.

Stortingspolitiker Jette Christensen (Ap) er lite imponert over regjeringens manglende evner til å svare i saken om asylbarna.— Jeg skulle tro det var i justisministerens interesse å bringe i orden kommunikasjonen mellom regjeringen og stortinget. Spørsmålet er om regjeringen faktisk fører den politikken som Stortinget tror de fører.

Flere spørsmål

  1. desember vedtok kontrollkomiteen på Stortinget å sende et brev til justisministeren med fire spørsmål de ønsker svar på.
  • Kan statsråden bekrefte at han selv og departementet ikke kjente til den manglende oppfølgingen før saken ble omtalt i Bergens Tidende, og evt. hvorfor ble ikke den manglende oppfølgingen oppdaget tidligere?
  • Hvordan har den klare politikkendringen kommet til uttrykk i tildelingsbrevet, og har denne politikkendringen vært uttrykt klart nok til at den ikke kunne misforstås?
  • Hva vil statsråden foreta seg for å undersøke hvorfor tildelingsbrevet ikke ble fulgt?
  • Hva vil statsråden foreta seg for å se til at liknende situasjoner ikke vil oppstå? Christensen påpeker at de ikke kan gjennomføre møtet om saken uten å ha fått svar på brevet. De trenger også god nok tid til å behandle svarene i sine egne partigrupper før de møtes til møtet klokken 1900.

— Jeg må bare tro at vi får brevet i tide til å behandle det ordentlig, men det sa jeg torsdag også.