Gruppen har levert inn et eget forslag, som i praksis betyr utsettelse av et homofilivedtak på Kirkemøtet, som denne uken pågår på Øyer utenfor Lillehammer.

Forslaget er foreløpig oversendt komiteen som forbereder den betente homofilisaken på Kirkemøtet. Innholdet i forslaget er ennå ikke offentliggjort. Men bt.bo er kjent med at det dreier seg om et forslag, der det i denne omgang settes en stopper for at homofile prester kan bli ansatt i Den noske kirke. I praksis innebærer dette at hele homofili-debatten på Kirkemøtet utsettes i flere år.

Blir forslaget vedtatt, kommer Kirken til å videreføre de gamle vedtakene fra 1995 og 1997, der det sies nei til homofilt samliv, og til at homofile prester kan ha vigslede stillinger i Kirken..

Kirkemøtet skal behandle homofilisaken på torsdag. Hvis forslaget om utsettelse faller, vil Kirkemøtet i stedet ta stilling til Kirkerådets forslag om å la hvert enkelt av landets 11 bispedømmeråd og biskoper avgjøre om de vil ansette homofile prester eller ikke.