Årsaken er nye, smarte konvensjonelle våpen. Norske styresmakter er så bekymret over situasjonen at man har stoppet bygging av tilfluktsrom inntil videre, skriver Nordlys. — Når man stadig får våpen som ødelegger veggene i tilfluktsrom, er det tryggere å sitte hjemme. Man er mer utsatt i et tilfluktsrom som raser sammen, sier John Bertinussen, inspektør for sivilforsvaret ved beredskapsavdelingen hos fylkesmannen i Troms. Norge er et fjelland som i stor grad har basert både forsvar og beskyttelse av sivilbefolkningen på rom i fjell. Nordiske land er blant de beste i verden på dette. Men nå brister illusjonene om trygghet.

Før var det kun kjernevåpen som kunne slå ut kystfort, tilfluktsrom og lignende. Etter Gulf-krigen har verden utvikla så smarte konvensjonelle våpen at de kan trenge ned og sprenge dypt nedgravde anlegg. Det får store konsekvenser for Norge. Selv ikke parkeringsanlegget i Tromsø er sikkert tilfluktsrom. Missiler kan treffe presist og gi store ødeleggelser i tunnelene. Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller er bekymret over situasjonen. - Vi vet hva våre fjellanlegg tåler i forhold til kjernevåpen. Men vi er usikre i forhold til konvensjonelle våpen. Det er nytt at missiler kan treffe med så stor sikkerhet. Det bekymrer oss. Vi må revurdere våre sikkerhetstiltak i lys av dette, sier stabssjef Svein Rollvik ved instituttet på Kjeller.

NTB