En arbeidsgruppe i Utdannings— og forskningsdepartementet har foreslått langt på vei å fjerne mediekunnskap på allmennfag. Et forslag som er møtt med heftige protester, fra både elever og lærere.

— Jeg hadde ikke overlevd en uke på skolen uten å gå rundt og filme slik vi gjør, sier Martin Moldrheim, tredjeklassing ved Bergen Handelsgymnasium.

Klassekamerat Stian Totland følger opp: - Jeg har aldri vært så motivert på skolen før. Innsatsen i mediekunnskap smitter over på de andre fagene.

Erik Knudsen og Marte Folgerø nikker og samstemmer: - All terpingen på skriving hjelper også på norskfaget, sier de.

— Det er synd å frata elevene et fag de koser seg slik med som praktisk mediekunnskap, sa Steinar Hopland da han i gårsdagens spørrerunde tok opp mediefagets skjebne.

Statssekretærens svar ga håp om en fremtid for det populære faget: - Jeg har registrert at det er mange velbegrunnete protester på dette forslaget, som ennå ikke har vært ute på høring. Dette vil bli grundig vurdert, lovet Bergesen.