— Vi har fått mange telefoner om disse. Jeg regner med at det ligger mellom 250 og 300 av dem rundt om i byen nå, sier Pelle Wickström i Fuglehjelpen til Dagbladet.

Lomvien er en utrydningstruet art. Derfor håper Wickström at folk som finner fuglene tar dem i en pose og frakter dem til vannet.

— Det spiller ingen rolle om det er ferskvann eller saltvann. Men ikke mat fuglene med brød, det kan de dø av. Fersk fisk er derimot ok, sier han.

Fuglen flyr ikke høyt om den ikke blir dyttet opp av vinder.

— De ser ikke forskjell på asfalt og vann, og de vet ikke hva hus og veier er, så den er forvirret i byen, sier Wickström.

Lomvien pleier å fly nordover vest for Norge, og Wickström tror at vind kan ha satt dem ut av kurs.

— Kompasset i hodet deres sier bare nordover. De skjønner ikke at om de skal komme seg nordover, så må de tilbake rundt Sørlandet igjen, sier han.

Pelle Wickström kan fortelle at dette har skjedd før. For sju år siden gikk han og plukket døde lomvier i skogen og i 2008 ble mange lomvier fra Oslofjorden fraktet hjem med fly.