Sponheim tror skattespørsmål, miljøsaker og regjeringsspørsmålet vil dominere valgkampen. En sterk egenmarkering vil sikre et fortsatt liv for Venstre i rikspolitikken og på Stortinget.— Klarer vi å ta med oss engasjementet ut i valgkampen, kan vårt mål om seks prosent i valget vise seg å være forsiktig, sa Sponheim til partiets landsstyre i går. Perfekt allianse Han er ikke redd for at velgerne svikter og at partiet havner under sperregrensen på fire prosent. Han mener det er så mye kraft og substans i rekkene til Venstre at de skal klare å mobilisere tilstrekkelig mange velgere.- Vi klarer det med god margin, sier Sponheim.Han ga landsstyret oppskriften på en perfekt venstresak: Det er når Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet finner sammen i små og store saker. Disse partiene utropes som hovedmotstandere foran valgkampen.- Når de to partiene finner sammen, får vi det mest vulgære utsalg i det politiske Norge. Det blir sentralistisk og med høy cowboyfaktor. Vil ikke ha statlige sykehus Som eksempel på dette, trakk Sponheim særlig frem sykehusreformen. Venstre tar sterkt avstand fra Aps forslag om å gjøre sykehusene statlige: Sponheim sier seg enig med de landsstyredelegatene som hevdet at sykehusreformen er udemokratisk.- Eierskapet til sykehusene må forankres der folk bor, og ikke bli et eliteprosjekt med administrerende direktør i Oslo. Jeg er spent på hva som skjer i Stortinget i denne saken. Det gjelder særlig om Høyre aksepterer Aps måte å organisere det på, sier Sponheim.- Kanskje ender det opp med at Ap og Frp står sammen om de statlige sykehusene.