Hallgeir Oftedal

Arendal

Andersens forklaringer fyller 150 sider. Hansen (48) har foretatt alle avhør av Andersen siden han ble pågrepet.

Hansen: — Jan Helge var rolig og behersket da det første avhøret etter pågripelsen skulle starte. Han ble gjort kjent med siktelsen, men nektet for å ha gjort noe galt. Andersen ble deretter gjort kjent med DNA-sporene, men nektet fortsatt.

— Han ville da ha advokat, men kjente ikke noe annet navn enn Staff. Det tok en viss tid før vi fikk tak i Ben Fegran. Vi snakket litt om fordelene ved å gi en forklaring. Vi snakket deretter litt om forholdet mellom ham og Viggo. Det var før advokaten kom. Han ble spurt direkte om han også kunne være et slags offer i saken. Da fikk ansiktet et annet uttrykk, og han fortalte at han hadde drept den minste jenta, og Viggo hadde drept den andre. Han var da villig til å forklare seg. Andersen gjentok da hva han hadde fortalt, og at Viggo hadde forgrepet seg på begge jentene. Etter en time kom advokaten, som fikk en samtale med Jan Helge.

Etter samtalen med advokaten startet vi et nytt avhør klokka 14.25, som varte til klokka 23.45. Han kom da nærmere inn på detaljene.

Førstestatsadvokat Dahl: - Hadde du kunnskap om spor på åstedet og hva som skjedde på åstedet da du startet avhøret?

Hansen: - Ja. Men det eneste han ble gjort kjent med var at det var funnet biologiske spor på åstedet.

Vitnet fortalte at det ble mange avhør av Andersen etter hvert. Formålet med avhørene var å få frem flere detaljer. Det ble skrevet 150 sider fra avhørene gjennom 15 avhør. Han satt til sammen 80 timer i avhør. Det var også viktig å kontrollere avhørene mot andre opplysninger og informasjoner.

Hansen: - Allerede gjennom første forklaring var det ingen tvil om at han hadde vært på åstedet. Han laget en skisse over stedet. Alt stemte med de funn politiet hadde gjort. Alt styrket meg i den oppfatning av at han var en av gjerningsmennene.

Førstestatsadvokat Dahl: - Var det noen forandringer i forklaringene hans etter hvert?

Ubegripelig

Hansen: - Det var den samme forklaringen som kom gang etter gang. Det ble terpet veldig på mange ting. Vi lurte på om forklaringen virkelig kunne være sann. Forklaringen av utrolig og ubedgripelig. Det som hadde skjedd var så ubegripelig.

Advokat Fegran: - Var det mange rettelser etter avhørene ?

Hansen: - Veldig få rettelser. Noen var det nok, men få.

Advokat Fegran: - Etter at han tilstod overgrepene. Har senere avhør svekket hans troverdighet?

Hansen: - Ingen andre forhold som har svekket hans troverdighet.