I stedet konsentrerer utredningen seg om strekningene Oslo-Trondheim og Oslo— Halden.

— Jeg er svært overrasket. Og særlig fordi Stortinget har gjort vedtak om at vårt opplegg for høyfartsbane i Sør-Norge skulle utgjøre en del av denne utredningen, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H).

Tidligere i høst la Halleraker og en rekke andre stortingsrepresentanter for Høyre frem en visjon om en høyfartsring for Sør-Norge, med sammenhengende spor Oslo-Bergen-Stavanger-Kristiansand-Oslo.

For få uker siden ble det flertall i Stortinget, minus Frp, for at Høyfartsringen skulle tas med i den pågående utredningen, som utføres av tyske jernbaneeksperter.

— Men er ikke stortingsvedtaket om å ta med Høyfartsringen altfor ferskt til at de tyske ekspertene har rukket å vurdere dette skikkelig?

— Det får vi snakke med dem om onsdag, når de skal presentere materialet sitt. Men samferdselsministeren kjente til vår utredning allerede i sommer. Og hun uttalte da at vårt forslag var noe som måtte tas med i det videre arbeidet.

— Hva gjør dere dersom Høyfartsringen ikke blir tatt mer hensyn til enn det ser ut så langt?

— Da vil vi sørge for å få laget vår egen utredning, sier Øyvind Halleraker.