Stian Rasmussen Fevangs lillesøster, Marte Fevang Smith (19) ble skutt i hodet, men overlevde terrorangrepet på Utøya. Kort tid etter var Rasmussen Fevang på plass på Sundvolden Hotel. Der hjalp han en av de andre berørte familiene, mens foreldrene hans var på sykehus med Marte.

— Det er klart at man blir berørt. I begynnelsen bearbeidet jeg hendelsene ved å hjelpe andre. Men så begynner det å roe seg, og andre har ikke like stort behov for deg, sier han til Aftenposten.no.

En stund etter 22. juli fikk Rasmussen Fevang tilbud om å snakke med en psykiatrisk sykepleier som skulle vurdere om han trengte å snakke med psykolog. Hun ba ham fylle ut et skjema der det ble vurdert av svarene at han ikke hadde behov for hjelp.

Én av fem sliter fortsatt

— Etterpå har jeg tenkt at det var altfor tidlig å vite om jeg trengte hjelp. Jeg skjønte at reaksjonene kom veldig sent. Men da hadde jeg jo på en måte sagt fra meg hjelpen, sier Rasmussen Fevang.

To år etter terrorhendelsene på Utøya, viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress at en femtedel av dem som var på Utøya fortsatt lider av posttraumatisk stress.

Posttraumatiske lidelser kan arte seg som gjenopplevelse, anstrengelser for å unngå å tenke på den og kroppslig stress. Samtidig går det frem at mange foreldre etterlyser bedre oppfølging av søsknene til dem som overlevde.

— Disse søsknene har selvsagt vært veldig redde. Når et familiemedlem blir så hardt rammet, blir hele familien berørt. Foreldrene nevner ofte at søsknene til dem som var på Utøya er usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen, sier forskeren bak rapporten, Grete Dyb.

Må følge med over tid

Reaksjonene på en traumatisk hendelse som 22. juli kan la vente på seg, sier hun.

— Det er ingen rett linje til heling, og det vil være oppturer og nedturer. Den sosiale støtten kan variere. Derfor gjelder det å følge med over tid.

Med bakgrunn i de personlige intervjuene hun har gjort med 300 foreldre, mener hun at kommunene burde bli flinkere til å gi et tilbud til søsknene. Det er kommunene som har ansvaret for oppfølgingen av de berørte etter Utøya.

- Bør følges opp

— Det har nok ikke vært så mye fokus på denne gruppen. Noen kommuner har et gruppetilbud der søsken kan møte andre søsken, og rapportene sier at det har vært vellykket. Men tilbudet varierer nok veldig, sier Dyb.

Leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, Trond Henry Blattmann, mener kommunene nå bør kjenne sin besøkelsestid.

— Mange har kanskje følt at de ikke har hatt behov for hjelp, men å vite hva man trenger er kjempevanskelig. De fleste vet jo ikke hva et traume er. Det er derfor vi må ha et oppsøkende helsevesen, så hjelp kan bli gitt. Flere kommuner har lagt ned hjelpeapparatet.

48 millioner står ubrukt

Regjeringen har siden 2011 satt av 180 millioner kroner til psykososial oppfølging i landets kommuner. 48 millioner kroner står fortsatt urørt.

— Flere kommuner har lagt ned hjelpeapparatet fordi de ikke ser behovet for å drive mer oppfølgende helsearbeid, men vi er av en annen oppfatning. Rapporten viser at det fortsatt er et stort behov for hjelp, og det bør kommunene ta til seg. Pengene til tiltakene er der, sier Blattmann.

De som takket nei til et helsetilbud like etter 22. juli, har vanskeligere for å få hjelp i ettertid, ifølge Rasmussen Fevang. Han er nå blitt leder for 22. juli-støttegruppen i Vestfold.

— Jeg ble oppsøkt av en sykepleier et par ganger, og sånn sett har jeg nok vært heldigere enn mange andre. Vi i støttegruppen har begynt å arrangere gruppesamtaler der blant annet søsken kommer sammen med andre søsken. Det har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på, sier han.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post