Det sier psykiater Grete Dyb, som leder seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hun viser til studier fra andre terrorangrep og store ulykker internasjonalt.

— Det er ekstremt

— Hva slags reaksjoner de får er i stor grad avhengig av i hvilken grad de har opplevd livsfare. Ungdommene har vært fanget på en øy med en drapsmann. Mange av dem har opplevd direkte livsfare. Det er ekstremt, sier Dyb til Aftenposten.

— De redselsfulle historiene ungdommene nå forteller, omfanget av drepte og skadede, de rammedes unge alder, og det at de var mål for terrorhandlingene vurderes å være belastninger av ekstremt alvorlig karakter, sier hun.

Stressreaksjoner

Dyb understreker at ungdommene som får alvorlige stressreaksjoner som fører til sykdom, ikke nødvendigvis vil være syke over lang tid.

— Det vanskeligste er hvis man ikke får hjelp til de invaderende sanseinntrykkene som kommer igjen og igjen. Ungdommene må få kunnskap om hvordan de kan håndtere denne nye situasjonen og å styre tankene, sier hun.