Nå kan flere enn bare nordmenn ta del i slåttonna. Arbeids— og administrasjonsdepartementet har bestemt at sesongarbeid også kan omfatte innhøsting av gress, skriver Telemarksavisa.

- Idiotiske regler «Vi kan opplyse om at regjeringen nå har endret reglene», heter det i en faks som regjeringen sendte Norges Bondelag onsdag. Samme dag ble det også klart i Stortinget at sesongarbeidere slipper å søke fra hjemlandet når de ønsker jobb.

— Det er bra at de idiotiske reglene oppheves. Nordmenn gidder jo ikke å ta disse jobbene, sier geitebonde Johans Rui fra Vinje.

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo er også blant dem som har ristet på hodet over reglene som tillot polakker, litauere og andre sesongarbeidere å plukke bær, men ikke å samle inn gress.

Myker opp Så seint som i februar avviste byråkratene i departementet å tillate gressplukking for utlendinger. Dette fikk Kosmo til å reagere.

— Nei, sånn kan vi ikke ha det, sa Kosmo, som lovet å myke opp regelverket.