På avdeling C i det største fengselet på Vestlandet sitter Iman (28). Iraneren er dømt for narkotikasalg. Han har tilbakelagt halvannet år av straffen han ble idømt.

— Jeg har ikke lenge igjen å sone. Jeg skal prøve så godt jeg kan ikke å finne på noe tull, sier han.

Av 3642 innsatte i norske fengsler er én av tre utenlandske statsborgere. Det er den høyeste andelen i Skandinavia.

- Norge skiller seg ut

— Norge skiller seg kraftig ut, sier Ragnar Kristoffersen.

Han er forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter og har sammenlignet de skandinaviske landene.

— Etter 2006 er andelen utenlandske statsborgere fordoblet blant innsatte i varetekt og domssoning i Norge, sier Kristoffersen.

Det har også vært en gradvis økning i de andre skandinaviske landene, men Norge rykker fra.

Kristoffersen mener mye av forklaringen ligger i utvidelsen av Schengen-området for fem år siden da blant andre Polen og Litauen ble innlemmet. Det er de sterkest representerte nasjonalitetene utenom nordmenn i norske fengsler.

Fagmiljøene i de skandinaviske landene er ikke enige om hva som forklarer forskjellene. Sjefen forJustitsministeriets Forskningskontor i Danmark sier hun er overrasket over den høye andelen utlendinger i norske fengsler.

— En tredjedel er veldig mye. Det kan være at Norge, som er et meget rikt land, er mer attraktivt for «kriminelle turister» enn nabolandene, sier Britta Kyvsgaard.

Skryter av politiet

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ved Stockholms universitet, er ikke enig.

— Det er en forklaring som høres fin ut, men jeg tror ikke de kriminelle er så rasjonelle. De aller fleste utenlandske statsborgere som dømmes i Sverige, er ikke på besøk, men bor her. Jeg vil tro det er likt for Norge, sier han.

Kyvsgaard mener en annen forklaring kan være at Norge er et enklere land å drive etterforskning i enn nabolandene. Det er Leif Petter Olaussen, førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, enig i.

— I Sør-Sverige og Danmark finner vi det tettest befolkede området i hele Norden. Vi ser helt klart at jo mer urbanisert et politidistrikt er, jo færre pågripelser får vi, og jo lavere blir oppklaringsprosenten, sier han.

Olaussen mener politiet i Norge har et fortrinn siden det norske samfunnet er mer gjennomsiktig og mindre urbant. Mens oppklaringsprosenten i Norge var 38 prosent i 2011, var den 16,6 i Danmark.

— Utover det tror jeg den høye andelen utlendinger i norske fengsler er et utslag av godt, profesjonelt politiarbeid. Politiet har i flere år jobbet systematisk med å øke oppklaringsprosenten, og de lykkes med det på noen avgrensede områder hvor det åpenbart er mange utlendinger, sier han.

- Færre utlendinger

I Bergen fengsel forteller Iman at han ble pågrepet av Interpol i Sverige før han ble sendt til Norge for å motta dom.

Olaussen mener politiet i Norge har gjort smarte grep for å forhindre den grenseoverskridende kriminaliteten.

— Før årtusenskiftet eksisterte ikke dette. Det er ganske nytt, og politiet i Norge er åpenbart blitt gode på det, sier han.

Han peker på prosjekter som «Operasjon grenseløs» som ble startet av Tønsberg politidistrikt i 2007 for å bekjempe mobile vinningskriminelle.

— Det er klart at hvis politiet fokuserer på ett felt, tar de flere. Men det forklarer ikke den høye og økende andelen utenlandske statsborgere i norske fengsler sammenlignet med resten av Skandinavia.

Det sier Johan Kardell, doktor ved Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Han har ingen tro på at norsk politi gjør en bedre jobb enn politiet i nabolandene.

— Det ville overraske meg. Derimot har Sverige og Danmark høyere populasjoner av utenlandske statsborgere enn Norge. Hvis politiet tar 20 utlendinger i Norge og setter dem i fengsel, blir det en merkbar økning i andelen fengslede utlendinger. Gjør politiet i Sverige det samme, vil det gi mye mindre utslag, sier han.

Mulig diskriminering

En annen grunn til at det er mange utlendinger i norske fengsler, kan være at andelen utenlandske statsborgere i Norge har økt relativt nylig, ifølge Kardell.

— Man kan tenke seg at det er vanskeligere å være anonym i Norge. Spesielt grupper som kommer fra andre land, stikker seg ut og kjenner kanskje ikke så mange, sier han.

Han viser til at det er enklere å gå til politiet og anmelde forhold som involverer en person man ikke kjenner. I tillegg fremgår det i en norsk studie, gjennomført av Statistisk sentralbyrå, at utenlandske statsborgere antagelig stanses oftere av politiet enn nordmenn.

— Jo lengre distanse man føler til en person, desto lettere er det å ty til myndighetene for å løse et problem. Dermed kan det forekomme diskriminering ved at flere forhold som involverer utenlandske statsborgere, havner hos politiet, sier han.

KONFLIKTFYLT: - Det er en del konflikter mellom nordmenn og utlendinger i fengselet, både verbalt og fysisk, sier Arvid Senneset, fengselsinspektør ved Bergen Fengsel.
JAN M. LILLEBØ
ny utlendinger i norske fengsler.pdf
Knut Hjortland, BTgrafikk