Men er det ikke sånn at utlånsordningen vil føre med seg så store ulemper for elevene og skolene, at det rett og slett vil være uforsvarlig å føre den videre?

Arbeiderpartiet hadde satt av 103 millioner til en utlånsordning i videregående skole. Samarbeidsregjeringen foreslår å ta bort denne ordningen i sitt budsjett, fordi den fører med seg klare ulemper for elevene. En utlånsordning er lite effektiv, og fører til gamle bøker i videregående skole. Dette har vi tydelige eksempler på fra ungdomsskolen, der bøkene alltid har vært gratis. Resultatet er gamle bøker, og pensum som ikke er oppdatert siden tidlig på 80-tallet, noe Elevorganisasjonen ikke innser.

Men det egentlige problemet er at skolebøkene er altfor dyre,og det er dette vi må gjøre noe med. Myklebust må få med seg at det er bransjeavtalen som fører til de høye prisene på skolebøkene. Bokhandlere og forlag kan sammen selv velge prisene på bøkene, noe som er i strid med loven. Arbeiderpartiet har likevel gitt tillatelse til å opprettholde skolebokmonopolet, noe som er en økonomisk ulykke for elevene.

Bransjeavtalen påvirker ikke bare prisen på bøkene, men også mangfoldet i utvalget. Forlagene finner det heller ikke nødvendig å utrede nyvinninger som reklamefinansiering av bøkene, da de uansett kan sette prisene så høyt de ønsker. Det er først når næringslivet betaler bøkene gjennom reklame, at bøkene virkelig blir billige. Når andre politikere lover gratis skolebøker, mener de bare at vi skal betale dem over skatteseddelen.

Hvor høy pris skal man betale for å få det som kalles gratis skolebøker? Vil vi ha en ordning med gamle bøker, og sende regningen for disse til skattebetalerne? Regjeringen vil til og med gi elevene et bokstipend, slik at de selv kan kjøpe bøkene, selv om de blir mye billigere.

Bokstipendet er nå under utredelse, og vil sammen med oppheving av bransjeavtalen og innføring av reklamefinansierte skolebøker gi billigere bøker, men Elevorganisasjonen har tydeligvis liten interesse for forslag fra borgerlige partier, uansett hvor mye de gagner elevene.

Av Preben Austgulen, Bergens Unge Høyre