Mannen er to ganger tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn. I retten anslo mannen at han forgrep seg på sønnen 100 ganger fra 1999 til 2002, skriver Telemarksavisas nettutgave.

Mannen soner fremdeles en dom på to og et halvt års fengsel som han ble idømt for overgrep mot sønnens kamerater i 2002. Aktor statsadvokat Per Halsbog mener mannen må idømmes ytterligere ett og et halvt års fengsel for overgrepene mot sønnen, med tilståelsesrabatt på seks måneder.

Sønnens bistandsadvokat krever i tillegg at sønnen må betales 100.000 kroner i oppreisning.