Solberg mener Norge bør ta initiativ for å bringe dalitenes situasjon opp og frem på den internasjonale dagsorden. Høyre-lederen hevder India gjør seg skyld i menneskerettighetsbrudd mot lavkastegrupper. I et skriftlig spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre nevner Erna Solberg FN-systemet som mulig arena for et norsk initiativ.

Dalitenes situasjon i India er blitt aktualisert her i landet gjennom tildelingen av årets Raftopris til den indiske organisasjonen The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). Prisvinneren arbeider for rettighetene til Indias rundt 170 millioner daliter, som befinner seg på bunnen av landets kastesystem.

Kritikk av UD

Styreleder i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård, rettet i mandagens BT kritikk mot den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet. Årsaken var at ingen derfra møtte prisvinnerne og styrelederen i Raftostiftelsen. Liljedahl Lynngård og hans følge måtte nøye seg med UD-representanter på embetsmannsnivå.

— De var nølende og ga inntrykk av å ville slippe å ta i denne saken, uttalte styrelederen til BT.

Erna Solberg reagerer på dette, og viser til et annet eksempel der hun mener regjeringen opptrer unnvikende i forhold til lavkastenes situasjon.

— Finansminister Kristin Halvorsen ga nylig uttrykk for en positiv beskrivelse av indiske myndigheters politikk overfor dalitene, påpeker Solberg, som er første nestleder i utenrikskomiteen.

«Rettsløse»

Foranledningen var et svar SV-statsråden ga til stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap). Hun ba Halvorsen ta opp dalitenes situasjon med Indias finansminister da han besøkte Norge nylig.

Erna Solberg synes regjeringen fremviser en slapp holdning.

— Nasjonale lovverk i mange land er ikke ensbetydende med at menneskerettigheter ikke brytes. Situasjonen for dalitene tyder på at ord og handling ikke hører sammen. I praksis er mange daliter rettsløse, mener Erna Solberg.

Høyre-lederen mener det bør veie tungt når årets Raftopris-vinner ber om norsk hjelp for å få økt internasjonalt fokus på volden og menneskerettsbruddene dalitene utsettes for.