• Hadde Carl I. Hagen i dag besittet en statsrådspost, som han drømmer om, så ville slike uttalelser sannsynligvis vært skjebnesvangre, sa Aps parlamentariske leder Hill-Marta Solberg i stortingsdebatten tirsdag kveld.

Solberg siktet til Frp-formann Carl I. Hagens første reaksjon på voldtektsanklagene mot tillitsvalgte i Fremskrittspartiet.

— Står vi overfor et parti der mannskulturen er så sterk at partilederen kan kalle en ung jentes anklager om seksuelle overgrep for løsaktige påstander? Ja, beklagelsen var tvingende nødvendig. Men selv unnskyldningen i ettertid gjør ikke ting usagt, sa Solberg.

Hun stilte også spørsmål ved Frps organisasjonskultur.

— Norsk politikk har de seneste månedene nærmest vært overskygget av Frps anstrengelser for å gjøre seg lekker for sine mulige regjeringspartnere. Skjønt det har ikke sett særlig lekkert ut, med utrenskinger av uroelementer for å bli stueren. Disse prosessene har stilt oss overfor spørsmålet om vi står overfor et parti som er grunnleggende udemokratisk i forhold til hva vi er vant med, sa hun.

Solberg understreket at det ikke er godt for utenforstående å vurdere de indre anliggender i Frp, som befinner seg i en dramatisk situasjon.

— Men situasjonen tvinger fram spørsmål som har med den politiske linjen å gjøre, sa Solberg.NTB