Bakgrunnen for dommen er at en ghaneser i april 1999 ble nektet adgang til utestedet. Flertallet i byretten bestående av de to meddommerne mener mannen utelukkende ble avvist på grunn av sin hudfarge.

Dette er etter alt å dømme den første dommen i sitt slag i Norge. Utestedet må også betale saksomkostninger på 10.000 kroner.

I dommen heter det at retten har et inntrykk av at utestedet over lengre tid nektet gjester adgang på grunn av sin hudfarge eller etniske opprinnelse. Dette skal ha skjedd ved at gjester med utenlandsk utseende har blitt bedt om å vise medlemskort eller studentlegitimasjon, selv om andre gjester ikke har blitt avkrevd dette.

Instruks fra eierne Mannen som var dørvakt på utestedet da episoden fant sted i 1999, har forklart i byretten at det ikke var uvanlig at han fikk beskjed fra eierne av stedet å nekte innvandrere adgang. Selv husker han ikke hvorfor den aktuelle ghaneseren ble nektet å komme inn på utestedet denne kvelden.

Rettens mindretall vil ikke se bort fra muligheten for at ghaneseren ble bortvist fordi han var beruset. Mannen har forklart at han hadde delt en helflaske sprit med fire andre tidligere på kvelden.

"Ikke til å misforstå" Oslo byrett mener det i en slik sak må reageres på "en måte som ikke er egnet til å misforstås" av hensyn til holdninger på andre utesteder.

Boten ble derfor satt til 30.000 kroner, som også var aktors påstand. Eierne av utestedet har hele tiden nektet for at de bedriver rasisme. De hevder mannen ble avvist fordi han var beruset.

(NTB)