— En fallitterklæring! Norge blir nå det eneste land i Europa som ikke har råd til å sende radio til sine landsmenn i utlandet, sier NRK-veteran Einar Lie til VG. Han skal lede den siste sendingen, som åpnes med å si "This is Radio Norway International. Du lytter til Utenlandssendingen i Norge."

I fremtiden må nordmenn i utlandet lytte til NRK Radio over internett. Men det fordrer at man har tilgang til en datamaskin.

— Min vanlige avslutning er: "Dermed er det slutt på denne sendingene. Vi kommer tilbake i morgen. Samme tid, samme frekvenser. Takk for nå og på gjenhør:" Hvordan jeg skal si det nå, vet jeg ikke. Kanskje jeg bare skal si "takk for nå". Det blir rart, absolutt, sier Einar Lie til Magasinet i Dagbladet.

(NTB)