De 81 selskapene opererer i Norge, de fleste på norsk sokkel i Nordsjøen. De plikter på lik linje med norske selskaper å levere ligningsoppgaver til norske skattemyndigheter. Blant de 81 selskapene er det mange som etter flere års virksomhet i Norge aldri har levert slike oppgaver.

Direktør Kjell Egil Førsund i Sentralskattekontoret for utenlandssaker sier at disse selskapene aldri gir lyd fra seg til tross for mange henvendelser og purringer. Han er ikke i tvil om at mange av selskapene bevisst holder informasjonen tilbake. Dette fører til at selskapene blir skjønnslignet. Men når kravene fra skattemyndighetene kommer, har selskapene ofte forsvunnet fra Norge og det er ikke mulig å inndrive skatten.

Førsund anslår at Norge på denne måten går glipp av et par hundre millioner skattekroner hvert år.NTB