— Vi har ikke trukket noen konklusjon ennå, sa partileder Valgerd Svarstad Haugland.

— Dere skal få svar når tiden er inne, sa statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik, som viste til at diskusjonene fortsetter utover kvelden.

Den nye stortingsgruppa kommer torsdag kveld til å få seg forelagt konklusjonen fra landsstyret i KrF, og det er ventet en beskjed om KrFs vei fremover etter dette møtet .

Mintes ofrene

Ett minutts stillhet til minne om ofrene i USA innledet det første møtet mellom KrFs ledelse og den nye stortingsgruppa torsdag. Diskusjonen om regjeringsforhandlingene med Høyre måtte vente.

KrFs drøftelser om regjeringsforhandlinger begynte torsdag formiddag i et fellesmøte mellom sentralstyret og den nye og den gamle stortingsgruppa.

Bondevik understreket overfor pressen at partiet i denne saken følger en prosedyre som er formell, omstendelig og trygg.

Partiets nye stortingsgruppe på 22 medlemmer ble hilst velkommen, medlemmer i den gamle stortingsgruppa ble takket av.

— Det er vemodig, sa Svarstad Haugland til stortingsrepresentantene som ikke er blitt gjenvalgt og som forlater Stortinget.

På offensiven

— Velkommen til en kjempetøff periode, sa hun til den nye gruppa. Hun var sikker på at partiet kommer til å takle den krevende situasjonen som partiet står overfor.

Svarstad Haugland sa seg fornøyd med at Kristelig Folkeparti gjorde et såpass bra valg. Men tre mandater fra Finnmark, Nordland og Oppland gikk tapt i valget.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har ennå ikke bestemt seg i regjeringsspørsmålet. Generalsekretær Inger Helene Venås (bak t.v.), parlamentarisk leder Kjell Magne Bondevik, partileder Valgerd Svarstad Haugland og nestleder i Odd Anders With er blant dem som deltar i møtet.
FOTO: SCANPIX