Vedtaket reflekterer et syn som lenge har vært vanlig blant medlemmer av partiet og ikke minst hos statsministeren selv, nemlig at det allerede eksisterer en palestinsk stat og at denne heter Jordan.

Sharons motstand mot forslaget gikk heller ikke på innhold, men på tidspunkt og på dets politiske konsekvenser. Han mente et slikt vedtak ville føre til økt internasjonalt press.

— Et slikt vedtak er farlig for Israel og vil bare øke presset på oss, sa Sharon. Han forsikret dessuten sine partifeller om at en palestinsk stat var et ikke-tema så lenge volden i regionen fortsatte.

Led nederlag

Sharon forsøkte derfor å få partiets så kalte sentralkomité på rundt 2600 medlemmer til å utsette voteringen over forslaget.

Utsettelsesforslaget led nederlag i en skriftlig avstemning. 59 prosent av dem som avga stemme gikk imot statsministeren.

Deres stemme blir oppfattet som en støtteerklæring til Sharons rival og utfordrer, tidligere statsminister Benjamin Netanyahu. Det var nemlig han som fremmet forslaget.

Da resultatet ble klart forlot Sharon forsamlingslokalet. Det endelige vedtaket som utelukker en palestinsk stat i de okkuperte områdene vest for elva Jordan, ble vedtatt ved håndsopprekning. Bare tre partimedlemmer stemte imot.

Evig trussel

Netanyahu begrunnet sin motstand mot opprettelsen av en palestinsk stat med at den hele tiden vil være en trussel mot Israels eksistens. Derfor mener han at palestinerne aldri burde få nyte godt av alle de rettighetene internasjonal anerkjennelse fører med seg.

— Selvstyre: ja. Stat: nei, sa Netanyahu ifølge nettutgaven til avisa Haýaretz.

Palestinernes sjefforhandler Saeb Erekat fordømte Likuds vedtak og sa det var en trussel mot fredsprosessen.

— Dette er ikke en krig mot terror, men en krig for å fortsette å bestemme over 3,3 millioner palestinere. Det er veldig farlig, og jeg håper verden vil forstå hvem vi har med å gjøre, sa Erekat til CNN. (NTB)

TAPTE: Statsminister Ariel Sharon.