De to tidligere regjeringskollegene Haga og Svarstad Haugland kjempet side om side langt ut i valgnatten om utjevningsmandatet i Akershus. Ved 4-tiden tirsdag morgen så det ut til at Haga hadde trukket det lengste strået.

Da var 97 prosent av stemmene i fylket telt opp.

For Haga er det som partileder viktig å bli valgt til Stortinget, der hun likevel neppe tar plass som møtende representant. Alt tyder på at Haga blir å finne i Stoltenbergs regjering etter at de rødgrønne partiene har forhandlet frem en regjeringsplattform og erstattet Bondevik-regjeringen.

Kirke— og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har tidligere sagt at hun ikke vet hva hun skal finne på dersom plassen til Stortinget ryker.