I sommer sponser derfor Helsetilsynet kondom-stander på en rekke ungdomsfestivaler. «Tildelingsbrev» I flere «tildelingsbrev» der tilsynet yter kondompenger til reise og opphold på festivalene og til innkjøp, heter det:–Vi ber om å få en redegjørelse for erfaringene fra festivalen og at erfaringene ( om sex og kondombruk red.anm.) blir videreformidlet, skriver fagsjef Grete Larsen i Helsetilsynet.Det er blant annet på Roskildefestivalen, Quartfestivalen og på Øyafestivalen 10. og 11. august ungdommer i aldersgruppen 14 til 18 år får utdelt de statlige kondomene i sommer. På egne stand. Helsetilsynet har fått kondomene til ekstra lav pris, en krone per stk., fra produsenten RFSU fremgår det av dokumentene. 250.000 til Homo-øya Det er i sommer også gitt et betydelig statlig tilskudd på 250.000 kroner til arrangementet «Homo-øya 2001». Men her er det likestillingsminister Karita Bekkemellem Orheim, ved det såkalte fordelingsutvalget, som har trådt til går det frem av et brev til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Men LLH har fått avslag på en søknad om ytterligere 217.000 statlige kroner til et seminar.— Vi må dessverre avslå søknaden til seminaret skriver departementet 25. juni til foreningen for lespiske og homofile.