OLAV GARVIK JOHN LINDEBOTTEN

Kommende onsdag legger Aetat frem en ny prognose over arbeidsledigheten som er alt annet enn lystelig. Underdirektør Hans Kure ønsker ikke på forhånd å gi noen antydning om hvor høy ledigheten er beregnet til å bli utover i det kommende året, men han sier i hvert fall at «vi i Aetat venter at den vil øke merkbart.»

Ved utgangen av september var det registrert nær 77.000 helt ledige. Det var en økning på 15.000 sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Den registrerte ledigheten utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Datafolk i klemme

— Ledigheten blant folk med høy utdannelse er fortsatt lav, men vi ser at de med høyskole- og universitetsutdannelse inntil fire år har fått atskillig større problemer enn før med å skaffe seg jobb, eller beholde jobben. Det gjelder først og fremst innenfor IT-bransjen, sier Kure til Bergens Tidende.

Han opplyser at 1807 datafolk - som programmerere, datateknikere og ingeniører - er registrert ledige. Også visse grupper innenfor undervisningssektoren har større problemer enn tidligere med å skaffe seg arbeid. Det gjelder bl.a. lærerpersonale uten faste arbeidsavtaler, vikarer etc.

Også sykepleiere

Også folk med økonomibakgrunn - og til og med sykepleiere - er med på å trekke ledighetskurven oppover når det gjelder folk med høyere utdannelse.

Derimot har akademikere med lang universitetsutdannelse, opp til syv år, ikke større vanskeligheter enn tidligere på arbeidsmarkedet. Ledigheten i denne gruppen har ikke økt mer enn det vi har vært vitne til i befolkningen ellers, ifølge Kure.