Hansen er indignert over den usikkerheten som en del skatterådgivere har skapt omkring regjeringens skattepolitikk. På vegne av regjeringspartiene ønsker han å fjerne enhver mistanke om at det er noen overraskelser i vente i vår.

— Jeg er overrasket over de ryktene som er i omløp, for de har ingen rot i virkeligheten. Det er da også underlig at noen skulle finne på å mistenke en finansminister fra Høyre for å sette i gang et slikt skatteraid, sier Torbjørn Hansen til Bergens Tidende. Han er medlem av Stortingets finanskomité.

Ute etter oppdrag?

Hansen minner om at regjeringen i mars legger frem en stortingsmelding om skattesystemet, på bakgrunn av Skauge-utvalgets utredning. Deretter er det ventet en proposisjon til høsten, slik at endringer i skattesystemet tidligst kommer neste år.

— Hvordan vil du da forklare at slike rykter oppstår?

— Det er vanskelig å finne annen forklaring enn at konsulenter og skatterådgivere er ute etter å skaffe seg oppdrag, sier han.

- Stoltenberg sjokkerte

— Den eneste saklige grunnen måtte ellers være at de henviser til Jens Stoltenberg som i sin regjeringstid i 2001 helt uventet innførte utbytteskatt med tilbakevirkende kraft. Det kom som et sjokk på næringsdrivende. Men jeg kan bestemt avvise at noe slikt vil skje under denne regjeringen. Skauge-utvalget har riktignok foreslått en viss kapitalbeskatning, men ingen elementer i den foreslåtte skattereformen vil bli gjennomført med virkning fra i år, fortsetter Torbjørn Hansen.