Det er 141 sauer på gården som er rammet, 120 av dem er drektige søyer.

Fredag fikk sauebonde Eli Ytreland den endelige bekreftelsen fra veterinærmyndighetene. Søyen som det ble påvist smitte hos, er av rygjarasen, den rasen som er mest mottakelige for scrapie.

Mandag blir det foretatt blodprøver av 40 nye sauer på gården. Dette tilfellet av scrapie er det første i Rogaland siden mai 1999, og det 38. i rekken i Rogaland siden 1981. I hele landet er antall scrapie-smittede besetninger nå kommet opp i 64 i samme tidsrom.

Desinfiseres Gården som er rammet er nabogården til gården som hadde det forrige scrapie-tilfellet i Rogaland, i 1999. Den gang ble rundt 50 sauer slaktet.

Statens dyrehelsetilsyn har ennå ikke fattet noe formelt vedtak om nedslakting.

–Men vi forventer at et slikt vedtak kommer. I tillegg må gården desinfiseres og vente i to år før det blir gitt tillatelse til nytt sauehold, sier fylkesveterinær Kjetil Gabriel Espeland til Stavanger Aftenblad.

Han er ikke overrasket over at scrapie dukker opp igjen. Noe annet ville nesten vært for mye forlangt, sier Espeland.

Ifølge distriktsveterinær Olav Tørresdal i Karmsund veterinærdistrikt har det ikke vært livdyrkontakt mellom flokken som nå er rammet og nabogården.

Det kan derfor ikke utelukkes at scrapie-smitten er spredd mellom de to gårdene ved beitekontakt, sier Tørresdal.

To båndlagte Han er nå i ferd med å kartlegge kontakten som har vært mellom Ytrelands besetning og andre saueflokker. Foreløpig er to gårder i samme område båndlagt i form av forbud mot livdyrsalg og bruk av fellesbeite fordi de har kjøpt hvert sitt værlam fra besetningen på Snørteland.

Skrapesyke har flere fellestrekk med kugalskap og Creutzfeld Jacobs sykdom. Men det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesyke hos sau og sykdom hos mennesker.

NTB