– Borgarting lagmannsrett har konkludert med at enerettsmodellen ikke er i strid med EØS-avtalen. Automatene må derfor fjernes så fort som mulig, sier kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

På grunn av den midlertidige videreføringen av dagens automater ut 2005 vil organisasjonene som har slike automater ifølge departementet samlet motta om lag 2 milliarder kroner i automatinntekter i år. Det er ifølge departementet over 1 milliard kroner mer enn inntektsnivået Stortinget forutsatte da automatreformen ble vedtatt i 2003. Dermed blir det ikke utbetalt kompensasjon for bortfall av tapte automatinntekter i 2006.

– Det er med sterk forundring vi ser at kulturministeren med et pennestrøk fjerner den garantien Stortinget har gitt om kompensasjon for bortfall av spilleautomatinntektene, sier generalsekretær i Røde Kors, Jonas Gahr Støre.

– Det er provoserende at organisasjonene får beskjed via et brev i slutten av september om at en vesentlig del av våre inntekter til våre humanitære aktiviteter i 2006 rett og slett bortfaller, sier Støre.

Nå vil Norges Røde Kors jobbe for at den kommende regjeringen og det kommende Stortinget omgjør vedtaket.