Grunnet helsefare er norske flyteknikere underlagt strenge regler.

I en instruks om reparasjon og vedlikehold av norske NATO-fly, slås det fast at eksponering for stoffet kan gi helseskader. Instruksen er utarbeidet i USA, og omtaler fare både for stråling og for kjemisk forurensning.

Ifølge instruksen må all hudkontakt med komponentene unngås, og det må benyttes vernemaske med eget oksygeninntak.

Så sent som torsdag avviste NATO at uran og plutonium i ammunisjonsrester funnet i Kosovo utgjør noen helserisiko.NTB