ATLE ANDERSSON OG NTB atle.andersson@bergens-tidende.no

Jørgen Kosmo (Ap) mener rettssikkerheten kan være truet i Viksveen-saken dersom POT snart ikke offentliggjør grunnlaget for spionsiktelsen.

Han støttes av flere politikere, mens Kåre Willoch mener Kosmo bør passe rollen sin. Jørgen Kosmo er leder i kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han uttrykker nå bekymring over "hemmelighetskremmeriet" fra POTs side i spionsaken. Flere representanter for Arbeiderpartiet og SV slutter seg til uttalelsene fra Kosmo.

- Haster Odelstingspresident Gunnar Skaug (Ap) og SVs Kristin Halvorsen synes det haster med en avklaring. - Alle ser hvilken belastning der er ikke å få vite hva man er anklaget for, sier Halvorsen. Høyres Sven Ludvigsen, som er sekretær i kontrollkomiteen, mener imidlertid politikerne bør avstå fra å kommentere spionsiktelsen. Stortingets visepresident, Hans J. Røsjorde (Frp) finner imidlertid ikke grunn til å kritisere Kosmo for hans uttalelser om spionsiktelsen. - Det kreves betydelig grad av varsomhet fra politikere og andre når de uttaler seg om saker som er under etterforskning. Ellers risikerer vi å legge press på påtalemyndigheten. Men jeg synes ikke Kosmo går over denne grensen, sier Røsjorde til Bergens Tidende.

"Bør passe seg" Tidligere statsminister Kåre Willoch mener Jørgen Kosmo bør passe seg for å være for bombastisk i sine uttalelser. - Kosmo som er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen må være varsom så han ikke blander rollene sine. Kontrollkomiteen har jo vært ute etter POT også tidligere, som i Furre-saken, sier Willoch til BT. Kåre Willoch er likevel langt på vei enig med representantene for Ap og SV som mener at grunnlaget for siktelsen mot Viksveen snart må gjøres kjent. - Når saken nå er offentlig, øker det behovet for en rask avklaring. Men samtidig må det ikke gå på bekostning av POTs muligheter til å komme til bunns i etterforskningen. For man kan jo ikke utelukke at overvåkingstjenesten har gode grunner til å hemmeligholde siktelsen, sier Willoch til BT. Han mener det er medienes offentliggjøring av siktelsen som gjør at saken føles ærekrenkende for Viksveen.