Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen trekker seg fra Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Jeg trekker meg fordi jeg mener at sentralstyret bør gjenspeile bredden i partiet, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Flere Ap-tillitsvalgte har kritisert at det sitter for mange statsråder og stortingsrepresentanter i partiets sentralstyre. Dette er noe av forklaringen på at Strøm-Erichsen trekker sitt kandidatur.

– Som statsråd har jeg mulighet til å påvirke partiets politikk i andre sammenhenger enn sentralstyret, sier forsvarsministeren.

Strøm-Erichsen var lokalpolitiker i Bergen da hun ble valgt inn i sentralstyret.

Fra før er det klart at næringsminister Dag Terje Andersen ikke stiller til gjenvalg når Aps landsmøte skal velge nytt sentralstyre i slutten av april.