– Det er dårlig tilgang på norske donorer, derfor har vi måttet se oss om etter andre løsninger. Vi har ikke rekruttert en eneste ny donor det siste året, sier overlege ved fertilitetssenteret i Haugesund, Torolf Holst-Larsen.

Ifølge overlegen er det ingen ved fertilitetssenteret som har måttet utsette behandlingen hittil.

– Vi regner med å ha avtalen i boks før det blir mangel. Da regner vi med å få rikelig tilgang på donorer, sier han.

Flest nordiske menn

Avtalen han sikter til er en ordning mellom sædbanken i Haugesund og European Sperm Bank sin nordiske avdeling som ligger i Danmark.

– Donorene kan være fra et hvilket som helst land i Europa med alle mulige etnisiteter, men jeg vil tro de fleste donorene vil være nordiske menn, sier Holst-Larsen.

I løpet av høsten vil avtalen sannsynligvis være klar, ifølge overlegen.

– De utenlandske donorene må skrive under på et eget skjema dersom de skal kunne levere til Norge. Norske myndigheter har en del andre kriterier enn mange andre land. Vi må for eksempel oftere undersøke om donor lever, donorene må få beskjed om at lesbiske par har rett på befruktning og de må få vite at barna kan få oppgitt deres navn og adresse når de er atten år.

Nok donorer for lesbiske

1. januar i år fikk lesbiske kvinner rett til assistert befruktning på lik linje med heterofile. Hittil har sædbanken i Haugesund hatt nok på konto til å hjelpe alle som har tatt kontakt.

– Vi har vært i kontakt med mellom fire og seks lesbiske par, sier Holst-Larsen.

Uten nye, norske donorer, er avtalen med den europeiske banken nødvendig for å kunne tilby lesbiske par hjelp i fremover.

– Vi tar ikke direkte kontakt med donorer vi allerede har, men vi har spurt to, tre stykker som har vært innom for ny blodprøve om de er villige til å levere til lesbiske. De har sagt ja, og det har holdt hittil, sier Holst-Larsen.

Ikke sædmangel i Oslo

Ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i Oslo, som huser den andre norske sædbanken, er det foreløpig ikke mangel på norsk sæd.

– Vi har ikke laget en avtale med den europeiske sædbanken og har ingen planer om det foreløpig. Vi har klart å rekruttere nok norske menn hittil, sier klinikksjef Thomas Åbyholm.

Pågangen fra lesbiske par har heller ikke hittil vært stor nok i Oslo til at det har blitt mangel på donorer som ønsker å levere til lesbiske.

– Vi har klart å behandle de som har søkt hittil. Hvordan det blir i fremtiden, er vanskelig å si. Vi tror pågangen fra lesbiske vil øke, men at dette vil gå greit. Det blir trolig som da anonymiteten for donorer ble fjernet. Da var det noe vanskeligere å få tak i donorer, men så har det rettet på seg.