Flyet er ifølge den ukrainske produsenten Antonov ikke skikket til å fly og har ikke vært det siden 31. mai 2001. Flyet står på FNs svarteliste siden blant annet godkjent gangtid er overskredet.

Men norske myndigheter forholder seg til EUs svarteliste, der flyet ikke er oppført, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi legger i dette tilfellet vekt på at EU har valgt å ikke forandre svartelisten, sier Jan Bengtson, spesialrådgiver ved Luftfartsdirektørens stab.

Flere hundre mennesker er omkommet under turer med Antonov-fly de siste to årene, blant annet fordi flymaskinene ikke blir vedlikeholdt. Flyene er stort sett hjemmehørende i land som har lave krav til sikkerhet og oppfølging.