– Ut ifra det jeg vet om matbårne utbrudd, tror jeg ikke Gilde er smittekilden. Utbruddene stemmer ikke overens med salgsforedlingen, sier Tore Midtvedt som er spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor ved Karolinska Institutet i Stockholm.

– Det å finne en fellesnevner er veldig vanskelig. I dette tilfellet har man gått på den første hypotesen, men kanskje ikke holdt andre muligheter like åpne, sier Midtvedt til VG.

Ikke nødvendigvis

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, tror heller ikke at den farlige E.coli-bakterien nødvendigvis kommer fra kjøttdeig fra Gilde.

– Det er viktig å ha andre tanker i hodet. Min erfaring er at man skal være forsiktig med å kaste se på den første teorien. Antall mulige smittekilder er enormt, sier Olsvik som har lang erfaring fra lokalisering av smittekilder i USA.

Ved Folkehelseinstituttet er man derimot skråsikre på at kjøtt fra Gilde er kilde til smitten som har rammet ni barn, og kostet en fireåring livet.

– Alt passer

– Det er ingen annen forklaringsmulighet enn kjøttdeigen til Gilde. Alt passer, til og med det siste barnet spiste Gilde, sier direktør Geir Stene-Larsen til VG.

Mattilsynets regiondirektør i Hedmark og Oppland, Knut Engjom, er likevel usikker, og viser til at deres mange og omfattende tester ikke har påvist dette.

– Det er Folkehelseinstituttet som mener at det er 95 prosent sikkert at smitten kommer fra Gilde-kjøttdeig, og derfor har vi kun sett på deres produkter, medgir han.