-— Nå er det slått fast en gang for alle at fetteren er ansvarlig for Birgittes død, sier foreldrenes prosessfullmektig John Christian Elden. Han sier seg svært glad for at saken en gang for alle er avsluttet i det norske rettsvesenet. Dersom mindretallet i Høyesterett hadde vunnet fram, ville oppreisningssaken mot den drapsfrikjente fetteren måtte komme opp på nytt igjen med full tyngde. Ifølge Elden vil et forsøk på å fremme saken inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ikke bety at det kan komme en ny dom i Norge. -- Hvis menneskerettighetsdomstolen kommer til en annen konklusjon enn Høyesterett, vil den norske stat i så fall bli dømt til å betale fetteren erstatning. Men det vil ikke komme noen ny dom i norsk rettsvesen, sier Elden.

Forsøker anke Fetterens prosessfullmektig Sigurd J. Klomsæt gjorde overfor NRK det klart at saken vil bli forsøkt anket inn for domstolen. Prosessskriftet vil gå allerede neste uke. -- Det er allerede besluttet at saken skal ankes inn for en internasjonal domstol. Slik saken nå står etter høyesterettsdommen, er den grovt i strid med Den Europeiske Menneskerettighetskommisjon, hevder Klomsæt.

Mysteriet avklart John Christian Elden vedgår at dommen i Høyesterett ikke gjør det lettere for folk flest å skjønne hvordan fetteren kan bli dømt til å betale oppreisning for et drap han er frikjent for. -- Men det har ikke vært Høyesteretts oppgave å forklare dette. Høyesterett har behandlet en ankesak og forkastet den, påpeker Elden, som legger stor vekt på at dommen innebærer at det ikke kommer en ny sivilrettslig runde i den fra før av omfattende Tengs-saken. Elden hevder overfor NTB at det nå kommet en rettslig avgjørelse i saken som står. -- Karmøy har fått oppklart sin sak med hensyn til hvem som var ansvarlig for Birgitte Tengs død. Retten er overbevist om at han har begått drapet, men det er ikke godt nok bevist til at han skal sitte 14 år i fengsel, sier Elden. NTB