— Når det gjelder kvotering mener jeg at vi kan vente med å ta en avgjørelse om det er riktig eller ikke. Men debatten om kvotering er viktig. Det er veldig bra at dette kommer på dagsordenen, så kan vi diskutere hvilke tiltak som må settes i verk for å rette opp disse tingene, sier Dhayalan Veluthapillai, førsteamanuensis ved Institutt for data og realfag på Høgskolen i Bergen.

- Må finne en balanse

Også Yanina Lopez, som er prosjektkoordinator for Hordaland Røde Kors, er usikker på om kvotering er veien å gå.

— Man skal jo finne en balanse mellom de krav som stilles til jobben og behovet for integrasjon på arbeidsmarkedet, sier Lopez.

Begge to fremhever betydningen nettverksbygging har for å få innpass på arbeidsmarkedet.

— Nettverk i jobbsammenheng er veldig viktig i Norge. En person som er vokst opp her i landet har et slikt nettverk av nær sagt naturlige grunner. Derfor er evnen til på bygge nettverk enda viktigere for innvandrere, mener Lopez.

Intervju er viktig

Dhayalan Veluthapillai har tatt hele utdannelsen i Norge. Han tror det har hjulpet ham.

— Man vet jo at man trenger et nettverk for å komme innenfor i arbeidsmarkedet. Men de som nylig er kommet til landet har jo ikke det, sier Veluthapillai.

Han forstår at mange bedriftsledere velger å ansette folk de kjenner eller som likner på en selv.

— Det er for så vidt naturlig. Vi er jo mennesker. Vi velger det som er trygt, mener Veluthapillai.

Hvis innvandrere kalles inn til intervjuer kan mye løses, tror han.

— Med direkte samtaler vil nok disse holdningene og fordommene forsvinne etter hvert. At innvandrere blir innkalt til intervju er meget, meget viktig.

Helge Sunde