I forslaget til ny privatskolelov foreslår kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) å fjerne retten til å opprette statsstøttede videregående skoler i utlandet. Om skolene som eksisterer i dag får fortsette er også usikkert.

— Særlig de eksisterende skolene er det behov for å vurdere nærmere, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) i Utdanningsdepartementet til Vårt Land.

I høringsforslaget heter det:

«Departementet vil på bakgrunn av høringen vurdere særskilt om også de videregående tilbudene i utlandet skal kunne drives videre med rett til tilskudd etter privatskoleloven eller om disse tilbudene skal få en rimelig overgangsordning med hensyn til avvikling etter privatskoleloven.»

— Dette handler også om integrering. Hvis vi tenker motsatt på det, forventer vi jo at utlendinger som kommer til Norge, tilpasser seg vårt system, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt til Vårt Land.

Hensikten er å spare penger og integrere eksilnordmenn i nye lokalsamfunn. Men de norske koloniene i utlandet vil ikke bli integrert i sine nye hjemland, mener en av høringsinstansene.

— Språk- og kulturforskjellene vil umuliggjøre dette for de fleste, skriver skolestyret ved skolen i Rojales, sør for Benidorm i Spania, i sin høringsuttalelse til lovutkastet.

Skolene i Rojales, Costa Blanca og på Gran Canaria frykter at de må stenge dørene allerede til høsten.