Han hjalp Paul Smines da han til slutt inngikk forlik med Forsvarsdepartementet.

– Staten trenerer disse sakene så til de grader. Veteranene skubbes fra den ene siden til den andre. Det kreves at de utredes i hytt og vær, sier Holvik.

Han mener Forsvarsdepartementet er redd for at sakene skal havne i retten med rettskraftig dom.

– De er helt bevisste på dette og kommer med sitt endelige utspill rett før hovedforhandlingene.

Advokat Holvik har vært med på å ta ut stevning i tre veteransaker, etter såkalt ulovfestet objektivt ansvar. Den siste saken løste seg med forlik i fjor høst.

– De økte med en halv million kroner for hver halvtime. Til slutt sa de; «dette er siste bud, aksepteres det ikke, så møtes vi i retten». Greit, sa vi. Så gikk det en halvtime til og beløpet økte med en halv million til. Etter min oppfatning er dette useriøst, sier Holvik.

Etter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens utspill om et lovfestet objektivt ansvar, skrev Jon Olav Holvik til Forsvarsdepartementet med spørsmål om hvilke konsekvenser dette ville få for pågående erstatningskrav.

– Jeg har ikke fått noe svar. Jeg tror de har trøbbel med formuleringene i det nye lovforslaget, av frykt for hvilke konsekvenser det kan få for andre grupper, sier han.

Holvik er svært kritisk til at psykiske skader ikke skal gi erstatning.

– Det er bare tøv at det kreves at de skal ha vært utsatt for en ekstraordinær hendelse. Helt siden Vietnamkrigen har det vært kjent at et visst antall soldater får store problemer i ettertid, poengterer advokaten.