Det var fylkestingsrepresentantene Rasmus Aarflot og Asbjørn Rutgerson (ordfører i Ålesund) som spurte fylkesordføreren om dette onsdag under fylkestinget i Geiranger. Utgangspunktet for spørsmålet var at RiT, som opprinnelig skulle koste cirka 4 milliarder kroner, nå kan være kommet ut av kontroll og ligger an til en prislapp på 7-8 milliarder kroner.

Fylkesordfører Ole Øverland (Sp) sa at mangel på detaljert kunnskap om sykehusprosjektet er årsaken til at den opprinnelige kostnadsrammen på 4,25 milliarder kroner ikke lenger holder. Den nye totale kostnadsrammen er 7,86 milliarder kroner, og dette ble Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner orientert om 28. mai.

Fylkesordføreren sa at det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som er byggherre for prosjektet, og at kostnader som staten ikke dekker helt og fullt er et ansvar for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Pasienter fra Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag blir behandlet på RiT etter døgnsatser fastsatt av Sosial— og helsedepartementet. Disse døgnsatsene tar ikke høyde for dekning av kapitalkostnader, som blir Sør-Trøndelags ansvar. Satsene skal kun dekke behandling og opphold ved sykehuset.

NTB