På møtet avviste de ansatte igjen ledelsens ønske om å skille ut SAS Cargo som eget selskap, med tyske Lufthansa som medeier. SAS har tidligere tilbudt de ansatte garanti for at de skal få beholde sine nåværende lønns— og ansettelsesforhold i minst fem år.

– Vi har gjennomgått ledelsens tilbud, men takker nei til et nytt aksjeselskap. Hvis ledelsen på død og liv vil ha en avtale med Lufthansa, må de først gi sine ansatte en garanti for at de fortsatt skal være ansatt i SAS, sier topptillitsmannen Nicolas E. Fischer.

Tirsdag ettermiddag var det tillyst møte mellom representanter for de ansattes fagorganisasjoner i alle de tre skandinaviske land. Det var ventet at organisasjonene da ville komme med en felles erklæring om situasjonen.

Nicolas Fischer sier at det fortsatt er mulig å komme fram til en fredelig løsning på saken, men at dette vil bli vanskelig, dersom saken trekker ut lenger enn til onsdag. Han tilføyer at spørsmålet nå er hvilken av partene som har mest is i magen.

NTB