I et brev til LO-sekretariatet krever advokat Moen Borgerud at den varslede granskingen også må ta for seg hvorfor den uriktige informasjonen ikke er blitt rettet opp, skriver Aftenposten.

LO-leder Gerd-Liv Valla har flere ganger hevdet at det ikke var mulig å få kontakt med Ingunn Yssen under Yssens sykemelding. Men Valla nevner ikke at Yssen flere ganger kontaktet LO.

Dokumenterer kontakt I notatet LO offentliggjorde 12. januar, skriver Valla at hun gjentatte ganger henvendte seg til Yssen, men ikke klarte å få kontakt.

Ifølge Valla var dette grunnen til at LO ikke kunne gi Yssen permisjon for å gå på Forsvarets høgskole.

Men i brevet fra advokat Moen Borgerud til LO-sekretariatet dokumenterer Yssen og advokaten 23 brev, telefonsamtaler og SMS-er mellom Yssen og LO og mellom advokatene, fram til Yssen sa opp 10. januar i år.

Krever gransking «Informasjonen i notatet er derfor uriktig. Det er uheldig at dette forholdet ennå ikke er rettet opp», skriver Moen Borgerud til LO-sekretariatet.

På vegne av Yssen ber hun om at «bakgrunnen for at det er gitt et feilaktig bilde av kontakten» blir en del av granskningen LO har lovet.

Habilitet Advokatens brev kan leses som et kraftig angrep på Vallas troverdighet. Hun ber forbundslederne som møter i sekretariatet om å ta ansvar for den varslede granskningen.

Moen Borgerud regner Valla som inhabil når granskingsutvalgets skal utnevnes, og hun ber LO-sekretariatet om også å vurdere om 1. nestleder Roar Flåthen og førstesekretær Ellen Stensrud kan være det.

Verken Ingunn Yssen eller hennes advokat har hørt noe fra LO etter at det mandag ble vedtatt at konflikten skal granskes.

LOs informasjonssjef Jenny Ann Hammerø sier til Aftenposten at mandatet og personene blir klare tidlig i neste uke.

Holm, Morten