Først 19 år senere ble han frikjent for drapet. Oslo tingrett har nå dømt staten til å betale ti millioner kroner i oppreisning til den nå syke 60-åringen

Dermed får han to millioner kroner mer enn det som Statens sivilrettsforvaltning var villig til å gi ham i oktober 2010.

— Jeg er glad for at retten har sett at det beløpet var satt alt for lavt, sier den ene av Fjells prosessfullmektiger, advokat Jonny Sveen.

Kravet fra Fjell var imidlertid på 18 millioner kroner.

— Jeg vil nå sette meg ned sammen med Fjell og min kollega, Ole-Martin Meland, og vurdere oppreisningens størrelse, sier Sveen.

Oslo tingrett legger ikke fingrene imellom når den uriktige domfellelsen fra 1990 omtales:

«I likhet med sakene til Liland og Fritz Moen, må det være riktig påpeke at straffesaken til Fjell savner sidestykke i den norske strafferetts nyere historie», heter det i oppreisningsdommen.

Berøvet en stor del av sitt liv

Tingretten synes at det at Fjell er psykisk utviklingshemmet, gjør saken hans enda mer enestående.

«Fjell er ... ved en feil fra rettsvesenets side blitt rammet på en av de verst tenkelige måter, og er blitt berøvet en meget stor del av sitt liv. Den avgjørelse som skal treffes, skal gi oppreisning for dette innenfor de muligheter som rettsvesenet rår over».

Politiet slipper ikke unna kritikk for hvordan den utviklingshemmede mannen ble behandlet under etterforskningen av drapet på Olav Fjeld i Kilebygda i Skien.

Kritikken retter seg spesielt mot at etterforskerne avhørte Fjell 17 ganger uten at han hadde forsvarer med seg.

Privatetterforsker Tore Sandberg har vært engasjert av Fjells forsvarere og tingretten legger vekt på hans vitneprov i saken.

Nektet tilgang til saksdokumentene

«Basert på vitneforklaringen til privatetterforsker Tore Sandberg, kan det videre stilles store spørsmålstegn ved politiets håndtering og etterforskning i relasjon til det som er omtalt som 0-dokumentene i straffesaken», heter det i dommen.

Under arbeidet med gjenopptagelsen, som førte frem til den frifinnende dommen i 2009, nektet politiet å gi Sandberg tilgang på saksdokumentene. Dette gir også grunnlag for kritikk mot politiet, mener retten.