— De har ingenting å bidra med faglig, er begrunnelsen Erik Martiniussen i Bellona gir overfor BT.

Avslaget vekker stor forundring og skuffelse i «Stop Sellafield»-aksjonen som drives av stiftelsen Neptun Network.

— Det er trist og beklagelig at ikke alle som har noe å bidra med, får delta på denne konferansen, sier styreleder Dag Hovland i Neptun. Han er forbauset over utestengelsen, ikke minst i lys av at konferansen i stor grad er finansiert med offentlige midler.

Støttet av Brende

Konferansen i Sellafield 22. og 23. april har fått pengestøtte av norske myndigheter. «Lofoten mot Sellafield» har etter det BT får opplyst, mottatt rundt 300.000 kroner fra Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Nordland fylkeskommune. En stor del av midlene skal brukes til gjennomføring av konferansen. Miljøvernminister Børge Brende er blant deltakerne, sammen med politikere, miljøbyråkrater, organisasjoner, Kirken og fagfolk fra Norge, Storbritannia og Russland. Bak arrangementet og utvelgelsen av deltakere står Bellona og «Lofoten mot Sellafield». Eieren av atomanlegget, BNFL, er også medarrangør.

Neptun/«Stop Sellafield» har gjennomført flere aksjoner ved det omstridte, britiske atomanlegget. Den mest spektakulære fant sted i fjor høst da hotell-milliardær Petter Stordalen lenket seg fast med kjetting til en rørgate på atomanlegget. Jippoet fikk stor medieoppmerksomhet både i Norge og andre land.

Rike onkler

Stordalen er bare en av flere rike onkler og sjekkhefteaksjonister som støtter «Stop Sellafield»/Neptun-nettverket. Initiativtaker er Frank-Hugo Storelv, som inntil 1994 var daglig leder i Bellona. Under aksjonen i fjor var en rekke eks-Bellona-medarbeidere involvert.

Miljøvernminister Børge Brende har tidligere berømmet Neptun for innsatsen mot atomutslippene som forurenser norskekysten.

Dagens Bellona-ledelse, med Frederic Hauge i spissen, har derimot svært lite til overs for virksomheten hans gamle kolleger nå driver gjennom Neptun Network.

«Angstpushing»

Neptun-nettverket består i stor grad består av utbrytere fra Bellona. Hauge mener disse driver «angstpushing» i Sellafield-saken. Også på det personlige planet skal forholdet mellom enkelte tidligere og nåværende Bellona-medarbeidere være meget anstrengt.

Men Bellona-medarbeider Erik Martiniussen avviser at gamle interne konflikter i miljøstiftelsen er årsak til at Neptun/Stop Sellafield stenges ute fra konferansen.

— Vi har foretatt en vurdering av hvem som skulle få delta. Neptun har selv gjort det klart at målet deres ikke er å drive faglig basert arbeid mot Sellafield-utslippene, men kampanjer og innsamling av midler til aksjoner. Hele prosjektet og formålet deres virker useriøst på oss. Dessuten er dette en lukket konferanse, sier Martiniussen til BT.

Han tror ikke motsetningene mellom Bellona og Neptun bidrar til en ødeleggende splittelse i den norske Sellafield-motstanden.

Martiniussen avviser også at Sellafield-eier BNFL har hatt innflytelse på utvelgelsen av konferansedeltakere. Atomselskapet er teknisk medarrangør for konferansen som blant annet inkluderer omvisning på anlegget.

Politiker ville være med

Også vararepresentant til Stortinget, Karl-Anton Swensen fra Nordland, ønsket å delta på konferansen. I Steinar Bastesens sykefravær var Swensen svært engasjert i Sellafield-saken både i Stortingets spørretime og som forslagsstiller. Han ga tidlig beskjed til den ene av arrangørene, «Lofoten mot Sellafield», om at han var svært interessert i å delta.

— Etter gjentatte purringer fikk jeg vite at jeg ikke var blant de inviterte. Det forundret meg veldig, tatt i betraktning det engasjementet jeg har hatt i denne saken, sier Swensen til BT.

Han finner avvisningen ikke mindre påfallende ettersom arrangørene selv i en pressemelding har gjort det klart at personer som kan bidra med politiske innspill også er målgruppe for konferansen.

Swensen setter avslaget i sammenheng med sitt samarbeid med Neptun-nettverket. Han deltok sammen med Petter Stordalen under kjettingaksjonen i Sellafield i fjor.

Bellona avviser dette.

— Vi sendte invitasjonene til de sentrale partiorganisasjonene, deriblant Kystpartiet som Swensen da representerte. Hvordan Kystpartiet har håndtert dette internt, aner jeg ikke. Men vi fikk tilbakemelding om at Steinar Bastesen kommer til å delta som Kystpartiets representant, sier Erik Martiniussen.

Det hører med til historien at Swensen senere er blitt ekskludert fra Kystpartiet etter sitt oppgjør med den økonomiske styringen av stortingsgruppens midler.