Statens strålevern opplyser at det foreløpig ikke er registrert noen økte verdier av radioaktivitet på norske målestasjoner.

Ifølge britiske energimyndigheter og ledelsen ved Sellafield-anlegget ble det i morgentimene registrert høyere radioaktivitet enn vanlig ved en målestasjon i den nordlige delen av anlegget.

Sendt hjem

Storparten av arbeiderne ved det gigantiske atomanlegget ble sendt hjem da de møtte på jobb fredag morgen. Anlegget drives i dag med minimal bemanning, men selve driften går som normalt.

— Det er ikke funnet spor av radioaktive utslipp eller oppdaget uhell, men vi tar ingen sjanser ved et atomanlegg, sier en talsmann for selskapet Sellafield Ltd til BBC.

Årsaken til at det er målt unormalt høye nivåer av radioaktivitet er ennå ikke klarlagt. Nils Bøhmer, atomfysiker i miljøorganisasjonen Bellona, sier de ennå ikke vet hvor alvorlig hendelsen er.

«Ingen fare»

— De har fått et utslag på en detektor nord på kraftverket. De har sendt hjem alle ikke-essensielle arbeidere. Det tyder på at man ikke vet nøyaktig hva som er skjedd. Det kan være en lekkasje på anlegget, sier Bøhmer til NTB.

Ledelsen ved Sellafield-anlegget sier at befolkningen som bor rundt atomanlegget på den engelske vestkysten ikke er utsatt for noen helserisiko.

Norsk uro

Sellafield-komplekset består av flere gjenvinningsanlegg for brukt kjernebrensel og en rekke lagre med avfall fra mange tiår med atomvirksomhet ved anlegget som ble bygget tidlig på 1950-tallet.

Norske myndigheter har i årevis også vært bekymret for tilstanden til en rekke eldre tanker med høyaktivt avfall som befinner seg inne på Sellafield. En tidligere studie fra Statens Strålevern viste at hvis bare én prosent av innholdet i disse tankene lekker ut, vil det radioaktive nedfallet på Vestlandet kunne bli rundt ti ganger høyere enn etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Det er foreløpig bare én av de rundt 20 måledetektorene ved anlegget som har hatt utslag med forhøyet radioaktivitet.

«Fornuftig tiltak»

Det britiske energi- og klimadepartementet opplyser at de står i løpende kontakt med Sellafield.

— Vi har ingen grunn til å tro at situasjonen er mer alvorlig enn det Sellafield har opplyst til oss, heter det i en uttalelse fra departementet.

Paddy Regan som er professor i kjernefysikk ved Surrey-universitetet, sier til BBC at det hører til sjeldenhetene at de ansatte ved et atomanlegg blir beordret til å holde seg unna arbeidsplassen.

— Men når slike ting skjer, er dette standard prosedyre og et fornuftig sikkerhetstiltak, sier Regan til BBC.

Venstre-politiker Ole Elvestuen er ikke beroliget av forsikringene fra Sellafield.

— Dette understreker at vi må fortsette kampen for å stenge Sellafield, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, til NRK.