Antall krefttilfeller ved NTNU-laboratoriene på Rosenborg i Trondheim er unormalt mange. Kreftrisikoen for kjemistudentene som tok grunnkurset K2/K20 i kjemi var 4,4 ganger større enn for medstudentene, viser Rosenborg-undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram av representanter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Kreftregisteret onsdag formiddag.

Kartleggingen omfatter 7.189 tidligere studenter og ansatte ved kjemi— eller biologimiljøene på Rosenborg i tidsrommet 1976-2000.