Fredagens plenumsmøte, hvor man skulle drøfte de siste tekstforslagene, var utsatt i mange timer. Ingen norske observatører Adresseavisen snakket med våget å si noe bastant om den kraftige forsinkelsen var et godt eller dårlig tegn.

Da plenumsmøtet ble utsatt for tredje gang ved 18.30-tiden norsk tid, trolig til klokken 20, steg et fortvilt stønn opp fra samtlige i plenumssalen.

Slåss om hvert ord og avsnitt

Utmattede forhandlere, som har sittet sammen nesten kontinuerlig de siste to døgnene, slåss fortsatt om hvert ord og avsnitt i forslaget til avtaletekst.

Belønningen hvis de lykkes, er blant annet opprettelsen et nytt grønt fond som hvert år skal gi 600 milliarder kroner årlig til utviklingsland.

Forhandlere fra 193 land har siden forrige mandag sittet sammen for å finne en farbar vei videre mot en ny internasjonal klimaavtale i Sør-Afrika neste år.

Siden tirsdag er delegasjonene utvidet med det enkelte lands miljøvernministre.

Svært tøffe forhandlinger

Forhandlingene har vært svært tøffe det siste døgnet. Blant annet har diskusjonene i gruppen som har drøftet utslippskutt og framtiden for Kyotoprotokollen, nærmest kjørt seg helt fast.

De fleste observatører konkluderer med at de punktene som landene etter alt å dømme blir enige om, vil være tilstrekkelig til at prosessen mot en ny internasjonal klimaavtale kan fortsette i Sør-Afrika neste år.

Men resultatet vil samtidig være så magert at faren for at det heller ikke i Durban neste år vil være mulig å få ferdigforhandlet en ny avtale, er klart økende.

Skyver problemene foran seg

Årsaken er at Cancunmøtet skyver foran seg de fleste vanskelige og mest sammensatte og tidkrevende problemene.

Alt tydet i går kveld på at konferansen kom til å gå på overtid et langt stykke inn i lørdagen, både med tanke på lokal tid og norsk tid.

Slik det har vært i mange dager, var det også i går framtiden for Kyotoavtalen, som førte til mest hodebry for forhandlerne.

Kytoprotokollen fra 1998, er en forpliktende avtale om reduksjoner av utslipp av klimagasser i 37 rike land, deriblant Norge. Avtalen utløper i 2012. Møtet i Cancun er blitt betraktet som den siste muligheten for å komme til enighet om en ny forpliktende utslippsavtale for de landene som har godkjent og undertegnet avtalen.

Avtalen er varmt støttet av Ulandene fordi dette er den eneste juridisk forpliktende utslippsavtalen som finnes i dag.

Japan og Russland står på Kyotone

Forhandlingene låste seg raskt da Japan på et meget tidlig tidspunkt varslet at det var uaktuelt å forlenge eller fornye avtalen. Senere har Japan fått følge av Russland.

Press fra ulike hold har ikke fått de to landene til å endre holdning.

Verken Japan eller Russland ga i løpet av gårsdagen signaler om at de var innstilt på å vike fra sitt neistandpunkt.

Trolig vil det bare være en direkte konfrontasjon og knallhardt press i plenumssalen i den absolutt siste møterunden, slik USA opplevde på Bali, som kan få de to landene til å gå med på et kompromiss, slik at Kyotoprotokollen overlever Cancun.

Plenumsmøte utsatt tre ganger

Den siste forhandlingsdagen i går ble innledet med tre utsettelser av et annonsert plenumsmøte hvor det mexicanske presidentskapet ved utenriksminister Patricia Espinoza og de øvrige delegatene, skulle få oppdaterte rapporter fra de sju arbeidsgruppene som har vært i arbeid de siste dagene.

Da den første utsettelsen fra 08.30 til 09.30 lokal tid kom ti minutter over halv ni, gikk det et stille sukk gjennom forsamlingen.

Stønnet var atskillig høyere da det ble annonsert klokken 09.30 at plenumssesjonen var utsatt ytterligere en og en halv time.

Da plenumsmøtet ble utsatt for tredje gang ved 11.30-tiden, trolig til klokken 13, steg et unisont stønn opp fra samtlige i plenumssalen.

Overtid til langt på natt

Med minst fire timers forsinkelse, trolig en god del mer, vil det være umulig å holde tidsfristen på klokken 18 mexicansk tid (klokken 01 natt til lørdag).

Selv med forhandlinger på overtid langt ut over kvelden og natten, vil det også være en mulighet for at delegatene må i aksjon ogå lørdag morgen og formiddag (ettermiddag og kveld norsk tid) før et endelig sluttdokument er på plass.