All informasjon om hvilke ventetid norske sykehus har for ulike inngrep og behandlinger finnes oppdatert på internett. Det er bare å klikke seg inn på adressen; www.frittsykehusvalg.no.

Der vil du for eksempel finne at for prostatabehandling har Haukeland allerede 26 ukers ventetid, bare for å bli utredet. Ved Odda sjukehus eller Sauda sjukehus kan man bli utredet etter fire uker. Bare ved å forflytte seg et par hundre meter bort til Haraldsplass Diakonale sykehus vil man slippe til åtte uker tidligere enn på Haukeland.

Og nå varsler ledelsen ved universitetssykehuset at det vil bli enda lengre ventetid på denne typen; ikke-livstruende inngrep.

I gårsdagens BT legger ikke klinikksjef, August Bakke ved kirurgisk avdeling skjul på at pasientene kan velge andre sykehus i stedet for å akseptere lengre ventetid ved Haukeland. For med det nye budsjettforslaget som er barbert med 164,5 millioner kroner vil ledelsen ved Haukeland blant annet kutte på behandling som til nå har vært definert som nødvendig. Eksempel på behandling som ikke er «nødvendig» lenger og som nå vil få lengre ventelister er: prostataoperasjoner, åreknuter, rekonstruksjon av bryst, tilbakelegging av utlagt tarm og en del andre inngrep som ikke er livsnødvendige, men som har med økt livskvalitet å gjøre.

Gjort på dagen i Odda

Ved å gå på nettet vil man se at utredning av åreknuter tar åtte uker på Haukeland, mens det tar nye 12 uker for poliklinisk behandling av disse åreknutene. Ved Odda og Sauda sykehus kan man som regel komme direkte til behandling av åreknutene etter henvisning fra primærlegen.

Fritt sykehusvalg gjelder all planlagt utredning og behandling både innenfor somatikken og det psykiske helsevernet. Og denne retten inntrer for alle som blir henvist til vurdering eller behandling av primærlege eller en legespesialist. Det er i øyeblikkelig-hjelp situasjoner hvor pasienten har behov for behandling umiddelbart, at pasienten ikke har rett til å velge sykehus.

Kan skifte hele tiden

Og sykehusene kan bare si nei til å ta imot pasienter fra andre deler av landet dersom de må prioritere pasienter fra eget område som har rett til vurdering og behandling. Og da snakker vi om alvorligere diagnoser.

Som pasient trenger du heller ikke bli vurdert og behandlet av samme sykehuset. I praksis kan man bli vurdert ved ett sykehus, bli operert ved et annet og motta rehabilitering ved et tredje sykehus.

I utgangspunktet får man også dekket reiseutgifter, kost og opphold etter gitte satser ved behandling andre steder i landet. Hvis reisen skjer innen egen helseregion vil man maksimalt bli krevd for en egenandel på 115 kroner. Ved reiser utenfor egen helseregion øker denne egenandelen til 400 kroner for hver reise.

Ifølge en undersøkelse gjennomført ved Samfunns— og næringslivsforskning i Bergen, får pasienter som velger sykehus selv redusert ventetiden med to måneder i gjennomsnitt.