-Privatistordningen kolliderer med en målsetting om at vi skal legge mer ressurser inn i å etablere gode læremiljø og bruke mindre tid og penger på eksamen, sier Norum til studentavisen Universitas.

Dersom privatistordningen fjernes, mister flere hundre studenter muligheten til å avlegge eksamen ved UiO hvert semester. I fjor tok 1.100 studenter eksamen som privatist.

Forslaget fra Norum møter sterk motstand fra Studentparlamentet, som mener at prinsippet om lik rett til utdanning forsvinner dersom privatistordningen blir borte.

NTB